Mathematics
Leszczynski618
21

[latex]\frac{8+\sqrt{3}}{3-\sqrt{2}}[/latex]

+2
(2) Answers
arothman101

[latex] \frac{8+ \sqrt{3} }{3- \sqrt{2} } = \frac{(8+ \sqrt{3})(3+\sqrt{2}) }{(3- \sqrt{2})(3+ \sqrt{2}) } = {\frac{(8+ \sqrt{3})(3+\sqrt{2})}7} [/latex]

lyssie11234

[latex]\frac{8+\sqrt3}{3-\sqrt2}\cdot\frac{3+\sqrt2}{3+\sqrt2}=\frac{(8+\sqrt3)(3+\sqrt2)}{(3-\sqrt2)(3+\sqrt3)}=\frac{24+8\sqrt2+3\sqrt3+\sqrt6}{3^2-(\sqrt2)^2}=\frac{24+8\sqrt2+3\sqrt3+\sqrt6}{9-2}\\\\=\frac{24+8\sqrt2+3\sqrt3+\sqrt6}{7}[/latex]

Add answer