Matematyka
MeFis512
5

1. Oznacz niewiadomą dowolną literą, a następnie zapisz i rozwiąż odpowiednio równanie: Karolina ma 3 razy więcej pocztówek niż Asia, a razem mają 76 pocztówek. Ile pocztówek ma Asia? Tomek zebrał o 12 grzybów więcej niż Artur, a razem zebrali 98 grzybów. Ile grzybów zebrał Artur?

+0
(4) Odpowiedź
honejowa25

karolina 3a asia a 4a=76 a=19 karolina 57 asia 19 tomek a+12 artur a 2a+12=98 a=43 tomek 55 artur 43

venom98

98 - 12= 86 86 \ 2 = 43 43 + 12 = 55 Tomek ma 55 grzybów a Artur 43.

aneczkaaa

Karolina 3x Asia x suma pocztowek 76 rownanie 3x+x=76 4x=76 x=19 Asia ma 19 pocztowek Tomek x+12 Artur x suma grzybow 98 rownanie x+x+12=98 2x=98-12 2x=86 x=43 Artur zebral 43 grzyby

cinus4444

pocztówki karoliny : 3x = 3*19 = 57 pocztówki asi : x = 19 3x + x = 76 4x = 76:4 x = 19 grzyby tomka : x +12 = 43 + 12 = 55 grzyby artura : x = 43 x + 12 + x = 98 2x + 12 = 98 2x = 86:2 x = 43

Dodaj swoją odpowiedź