Biologia
rafał007
6

1. Podane Nazwy organizmów dopasuj do odpowiadających im cech. Do nazwy organizmu może pasować więcej niż jedna cecha A. rozkłada złożone zwiążki organiczne na proste. B. produkuje tlen C. Wykorzystuje wodęi dwutlenek węgla do wytwarzania glukozy D. Odżywia rośliny E. Uniemożliwia gromadzenia szczątków organicznych 1. konwalia majowa 2. borowik szlchatny 3. jeleń szlachetny

+0
(1) Odpowiedź
mamusiad66

gdfduyfdyjgfjyfjkfjfjfyfdudcfuj fu

Dodaj swoją odpowiedź