Chemia
Konto usunięte
8

1.4. Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny 21. Uzupełnij zdania. Obecnie znanych jest ___ pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich ___, a pozostałe ______. Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym ______ ______ pochodzącym najczęściej od ______ _________. Jeśli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się tą samą literą, to ______ _________. 23. Nazwy niektórych pierwiastków chemicznych pochodzą od innych nazw lub określeń. Wyszukaj w układzie okresowym i podaj przynajmniej po jednym przykła- dzie pierwiastków chemicznych, których nazwy pochodzą od: a) nazw państw - ______ b) nazw regionów (miast) - ______ c) nazw kontynentów - ______ d) imion bogów lub postaci mitologicznych - ______ e) nazwisk wybitnych uczonych - ______ f) nazw planet - ______ g) określeń ich właściwości fizycznych - ______ 25. Podkreśl poprawne określenia i uzupełnij zdania. Magnez, sód, siarka, miedź to substancje (proste/złożone), nazywane ___ ___, ponieważ ______ ___. Tlenek magnezu, tlenek wapnia woda, chlorek sodu i cukier to substancje (proste/złożone), które nazywamy ___, ponieważ powstają z ___ połączonych ze sobą ___. BARDZO proszę o Pomoc ;) Te 14 punktów to moje ostanie :/

+0
(1) Odpowiedź
mucholka

Zad., 21 Obecnie znanych jest 118 pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich 90, a pozostałe otrzymano sztucznie.Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym symbolem chemicznym pochodzącym najczęściej odłacińskiej nazwy pierwiastka.Jeżli nazwy kilku pierwiastków zaczynają sie tą  samą literą, to do pierwszej wielkiej litery dodaje się drugą lub dalszą literę. Zad. 23 a) od nazw państw  np.polon, german b) od nazw regionów miast  np. kaliforn  c) od nazw kontynentów np. europ, ameryk d) od nazw bogów i postaci mitologicznych np. neptun, promet e) od nazwisk uczonych, np nobel, mendelew f) od nazw planet np pluton, neptun, uran g) określeń ich właściwości fizycznych  np. rad,  brom Zad. 25 Magnez, sód, siarka i miedź to substancje proste/złożone, nazywane pierwiastkami chemicznymi, ponieważ nie można ich rozłożyć na prostsze substancje. Tlenek magnezu, tlenek wapnia, woda, chlorek sodu i cukier to substancjeproste/złożone, które nazywamy związkami chemicznymi, ponieważ powstają z co najmniej dwóch substancji prostych,połączonych ze sobą trwale.

Dodaj swoją odpowiedź