Historia
magie16
5

1.Opisz w jaki sposób nasi rodacy manifestowali polskość tuż przed wybuchem powstania styczniowego w 1863 r.skorzystaj z zamieszczonej ilustracji. 2.co było -twoim zdaniem najważniejszą przyczyną klęski powstania styczniowego? Uzasadnij swoją odpowiedź

+0
(2) Odpowiedź
ewazar1

1.  Rodacy manifestowali polskość tłumnie uczestnicząc w obchodach ważnych dat dla narodu polskiego. Noszono czarną odzież na znak żałoby narodowej oraz noszono patriotyczną biżuterię. Powodem do manifestacji były także pogrzeby. Jednym z takich wydarzeń okazał się pogrzeb wdowy po generale Sowińskim, który przeistoczył się w demonstrację polskości i przywiązania do narodu.  2. Moim zdaniem najważniejszą przyczyną klęski powstania styczniowego była bardzo słaba liczebność armii oraz jej uzbrojenie. W każdym pojedynku zbrojnym liczy się przede wszystkim ilość żołnierzy oraz ich uzbrojenie. Słabo wyszkolona i uzbrojona armia nie miała szans z wielokrotnie liczebniejszym wrogiem jakim byli Rosjanie. Wszystko to sprawiło, że mimo ogromnych wysiłku i poświęcenia powstańców, samo powstanie zakończyło się klęską. 

LOL15

1 polacy manifestowali swoją polskość na sposoby: nosili stroje szlacheckie -kontusze,nosili czarne stroje symbolizujące żałobe narodową , noszenie specialnej biżuteri i śpiewanie pieśni zakazanych ,,mazurek dąbrowskiego "i ,,Boże coś polskę " 2 najwazniejsza przyczyna powstania był brak broni palnej  poniewarz rosianie byli bardziej przygotowani

Dodaj swoją odpowiedź