Biologia
125111
1

1.Srodowisko życia mszaków 2.głuwni przedcawicjele mszaków 3.budowa mchu płonika 4.cykl rozwojowy mszaków 5znaczenie mmszaków w gospodarce , przyrodzie i życiu człowjeka DAJE NAJLEPSZE ZA NAJLEPSZĄ PRACE!  

+0
(2) Odpowiedź
hasaj

1. lasy bagna.tereny zaciemnione 2.żaglik , bezrąbek , mokradłoszWątrobowce, mchy ,torfowce, prątnikowce, psylofity, sierpowce itd. 3.   * chwytniki * łodyga ulistniona * łodyga bezlistna * zarodnia. 4. 1. Cykl rozwojowy mchu rozpoczyna zarodnik wypadający z zarodni.  2. Gdy zarodnik znajdzie się w sprzyjających warunkach, kiełkuje w nitkowaty splątek. 3. Ze splątka wyrasta gametofit, .            który przybiera formę ulistnionej łodyżki. 4. Na szczycie niektórych łodyżek powstaną organy rozmnażania płciowego. Rodnie wytważają komórki jajowe, natomiast plemnie - plemniki. 5. Plemnik w kropli wody przepływa do rodni, gdzie łączy się z komórką jajową. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota.  6. Z zygoty rozwija się roślina wytwarzająca zarodniki, nazywana sporofitem. Jego istnienie uzależnione jest całkowicie od gametofitu.  i od nowa te same czynności;) 5 -wzbogacają glebe w próchnice -tworza torfowiska które służą do materiału opałowego lub użyźniania gleb jest tez uzywany do produkcji leków i kosmetyków -podgrzany torf stanowi kapiel lecznicza -mszaki pomagaja w ksztaltowaniu klimatu -zmniejszaja ryzyko powodzi - zasiedlanie różnych nieużytków np. hałdy negatywne: -stają się często przyczyną zabagnień np. łąk- hamują wzrost innych roślin tworząc zwarty kobierzec powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał opalowy, do wyrobu papieru, tektury, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do otrzymywania gazu palnego PS: TO JEST DOBRZE NA 100%;)MIAŁEM Z TEGO 5  

xtc06

1 - Środowisko życia Mszaków   Głównie krótko i na temat :) Mszaki należą do organowców, są proste i mają nieskomplikowaną budowe dlatego że rozwijają haploidalne tkanki gametofitu zarazem redukując tkanki sporofitu. Żyją na całym świecie pomijając oceany, najbardziej aktywne w klimacie wilgotnym, nie mają wymagań od warunków klimatycznych, lubią wilgoć na ogół żyją w skupiskach mszary. W Polsce zaobserwować można je w lasach, wilkogtnych łąkach oraz przy zbiornikach wód. Współtworzą runo leśne, porastają korę, gałęzie, granie, szczyty górskie, czasem wydmy.   2- Główni przedstawiciele mszaków   NP - mogą być to 1- Glewki 2- Mchy 3- Torfowiec 4- Sierpowce 5- Mokradłosz (((Niestety nie znam głównych, ale dałem ci tu przykłady na pewno pomogą :) )))   3- Budowa mchu płonika   od góry to: pokolenie bezpłciowe 1- wierzchołek na którym znajduje się zarodnia 2- łodyżka bezlistna pokolenie płciowe 3- łodyga ulistniona 4- chwytniki czyli tak zwane korzenie ((Dodaje fajny obrazek))   4- Cykl rozwojowy mszaków   W tym procesie występuje głównie - pokolenie płciowe, wytwarzają dwa rodzaje narządów rozrodczych tak zwane - plemnia oraz rodnia. W pierwszym powstają plemniki a w drugich komórki jajowe, jajo zapłodnione zostaje podzielone w wynniku czego powstaje wielokomórkowy zarodek bezpłciowy. Na wierzchołku łodyżki sporofitu powstaje część zarodnia, w tej części tworzą się zarodniki które jako dojrzałe wysypują się i są rozprowadzone przez wiatr, wode, owady i kiełkują.   5- Znaczenie mszaków w gospodarce przyrodzie i życiu człowieka Odgrywają istotną rolę w regulowaniu podstawowych bilansów wody i lasów dlatego że, zapobiegjaą wysychaniu gleby gromadzeniu się zbyt dużej ilości wody w podłożu. W dodatku mają właściwości takie jak zagospodarowanie zdewastowannych terenów po produkcyjnych. Stanowią witaminkę :) jeśli mogę to tak ując w glebie tworzą podłoże dla innych roślin, zatrzymują wodę oraz tworzą pokłady torfu który z kolei jest wykorzystywany do energii jak i czynnik opałowy czy też produkcji leków i kosmetyków.   I JAK :))    

Dodaj swoją odpowiedź