Matematyka
Anus455
10

a) Narysuj wykres funkcji opisanej równaniem f(x) równa się 3x²,określonej w zbiorze liczb rzeczywistych,wykonując kolejne polecenia. 1* sporządz tabelę funkcji dla odpowiedniej liczby wybranych wartości x. 2*zaznacz w układzie współrzędnych punkty o współrzędnych zapisanych w tabeli 3*naszkicujcie parabole przechodzącą przez te punkty b)zbadaj własności funkcji kwadratowej opisanej równaniem f(x) równa się 3x²

+1
(1) Odpowiedź
Kaasiek08

Rozwiązanie jest z załączniku

Dodaj swoją odpowiedź