Geografia
patysia6918
2

BARDZO PROSZE O POMOC! DAJE NAJ... Odpowiedzcie mi na pytania (nie rozpisujcie się zabardzo): 1. Procesy wietrzenia chemicznego(krasowe- jak powstają? i kilka przykładów). 2. Cechy krajobrazu rolniczego Wyżyny Śląskiej. ZGÓRY DZIEKI!

+0
(2) Odpowiedź
karolina1018522

1. wietrzenie chemiczne - skały takie jak , dolomity,chlorki, gipsy wapienie rozpuszczają się całkowicie, natomiast margle, piaskowce ulegają częściowemu rozpuszczeniu, w czasie rozpuszczania zachodzi proces solwatacji - łączenie się cząstek rozpuszczalnika z cząsteczkami substancji rozpuszczanej.   2. - są tam gleby bielice i gleby płowe; - wystepują tam złoża węgla kamiennego, rud cynkowo-ołowiany, żelaza; -budowa to m.in. : zlepińce łupki, piaskowce, a w północnej i wschodniej częsci to iły, dolomity.   :)      

Konto usunięte

1.Kras (procesy krasowe, krasowienie) - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają przede wszystkim wapienie, a także dolomity, gips, kreda, sól kamienna. Mianem krasu określa się również formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych procesów, a także obszar, na jakim te procesy i formy występują. 2.  Krajobraz wyżyny Śląskiej jest bardzo przekształcony przez człowieka. Powstały tam min.  kopalnie , huty, odlewnie, elektrownie , fabryki. Charakterystyczne elementy zabudowwy przemysłowej - wieże wyciągowe nad szybami górniczymi, dymiące kominy,linie energetyczne - trwale wpisały się w lokalny krajobraz. Gęste zaludnienie tego obszaru przejawia się w postaci dużego nagromadzenia misast, które leżą blisko siebie tworąc zwarty obszar. Rozwinęła się też gęsta sieć lini kolejowych i dróg.Ukształtowanie powierzchni wyżyny Śląskiej jest słabo urozmaicona - przeważa lekko pofałdowany teren o niewielkich wyskokościach (do 400 m n.p.m). Pokrycie terenu jest już znacznie bardziej zróżnicowane.    

Dodaj swoją odpowiedź