Fizyka
magie
11

  Błagam o pomoc!!!Oblicz wartość siły grawitacyjnej z jaką przyciągasz sie z sąsiadem z ławki. Odległość międzyn środkami mas przyjmij 1m. Dane : mM- 52 2mM- 60.

+1
(1) Odpowiedź
wiola44

Dane                                                Szukane                                  Wzór m₁ = 52 kg                                        Fg = ?                             Fg = G·m₁·m₂/r² m₂ = 60 kg r = 1 m G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²/kg² Rozwiązanie Fg = G·m₁·m₂/r² Fg = 6,67/10¹¹ N·m²/kg²  · 52 kg·60 kg/(1 m)² Fg = 20810,4/10¹¹   N·m²/kg² ·kg² / m² Fg = 20810,4/10¹¹ N Fg = 20810,4·10⁻¹¹ N Fg = 0,000000208104 N Odp. Wartość tej siły wynosi 0,000000208104 N

Dodaj swoją odpowiedź