Matematyka
ala1
1

Dany jest trójkąt ABC, w którym

+0
(1) Odpowiedź
olka229

L=|CA|+|CB|+|AB| |AB|=6 sin30=|BC|/6 |BC|=6*½=3 cos30=|AC|/6 |AC|=6*√3/2=3√3   L=3√3+3+6=3(√3+3)

Dodaj swoją odpowiedź