Polski
malwa5
20

dlaczego twoim zdaniem biblia jest zrodlem kultury i prawa europejskiego

+2
(1) Odpowiedź
Olcia2001

Biblia, to Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Jest zbiorem ksiąg religijnych, dla dwóch wyznań judaizmu i chrześcijaństwa. Składają się na nie 73 księgi. Zestaw ten jest nienaruszalny i niezmienny. Została napisana w trzech językach: aramejskim, hebrajskim i greckim. Stary Testament, przedstawia dzieje, które wydarzyły się od powstania świata, do wydarzeń poprzedzających narodzenie Jezusa Chrystusa. Nowy Testament, zawiera życie i nauki Jezusa Chrystusa, spisane przez św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza, i św. Jana. Nie ma takiej gałęzi kultury, w której nie odnajdziemy wpływów biblijnych. Malarstwo, rzeźba, grafika, architektura pełna jest inspiracji Pismem Świętym. Także współczesne środki przekazu, jak film i muzyka, czerpie wątki z tych ksiąg. Teksty biblijne są bardzo zróżnicowane. Odnajdziemy w niej lirykę, epikę i dramat. Służą one, jako źródła dla wzorców osobowych, wątków i motywów fabularnych, symboliki, czy stylizacji gatunkowej. Za podstawę relacji między ludźmi, uznaje się dziesięć przykazań. W sferze kulturowej, Biblia, dała podwaliny wielu językom narodowym. W sztuce inspiracje biblijne spotykamy w twórczości Leonarda da Vinci, jedno z najsłynniejszych dziel to "Ostatnia wieczerza", fresk znajdujący się w refektarzu klasztoru Santa Maria delle Grazie. "Sąd ostateczny" Michała Anioła, fresk namalowany w kaplicy Sykstyńskiej. Rafaela Santi "Święta Rodzina", czy "Madonna". Z polskich twórców, możemy wymienić sceny ewangeliczne w ołtarzu Wita Stwosza, w Kościele Mariackim w Krakowie. Każdy kościół pokazuje jak ludzie interpretują Biblią, i jak tłumacza sobie jej treść. W muzyce, przykładem może być, pasja Jana Sebastiana Bacha według, św. Mateusza i św. Jana, "Stabat Mater" Karola Szymanowskiego, "Pasja według św. Łukasza" Krzysztofa Pendereckiego. W literaturze należałoby rozpocząć od najstarszego utworu w literaturze polskiej " Bogurodzica", oraz " Żale Matki Boskiej pod krzyżem". " Kazania" Piotra Skargi, kolędy Franciszka Karpińskiego, które śpiewamy do dziś. " Ni-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego, czy poezja Cypriana Kamila Norwida. Biblią inspirował się w swojej twórczości Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert. W filmie, Ingmar Bergman. Przykłady, można mnożyć, powstają nowe dzieła, które ciągle korzystają z tego nieskończonego źródła natchnienia. Oprócz tego w naszej kulturze zakorzeniły się wyrażenia i zwroty pochodzenia biblijnego, które używamy w różnych sytuacjach. Przykładem może być "manna z nieba", czyli w przenośnym znaczeniu cudowny ratunek, dar od Boga, "miska soczewicy", czyli w potocznym znaczeniu oddać, coś wartościowego za bezcen, "plagi egipskie", czyli zdarzenia, które są fatalne w skutkach dla ludzi. Biblia jest księgą natchnioną. Nic nie traci na swojej aktualności. Każdy człowiek, może znaleźć w niej źródło, z którego może czerpać. Jest dziełem, które napawa człowieka nadzieją, że miłość zwycięży. Dodaje otuchy i wiarę w moc człowieka. Jednym z najbardziej tajemniczych części Biblii, jest Apokalipsa, która jako ostatnia księga Nowego Testamentu, opisuje rzeczy, które mają dopiero nastąpić. Jest elementem często wykorzystywanym w kulturze, jako zwiastun czasów, które mają dopiero nadejść. Biblia, jest często wsparciem dla ludzi, którzy szukają w niej wskazówek jak żyć. Dla artystów, elementem przełożenia treści biblijnych na grunt bardziej ludzki, codzienny. Człowiek, który nie przeczytał Pisma Świętego, nie zrozumie wielu dzieł literackich, czy muzycznych. Kultura europejska, korzysta z tematyki biblijnej od najdawniejszych czasów. Biblia, miała wpływ na rozwój cywilizacji w czasach przeszłych, ale także dzisiaj.  TO jest ze Słownika :)

Dodaj swoją odpowiedź