Język angielski
nikttt
11

do podanych dań napisz pytania w czaTesie Present Simple lub Present Continues she is making DINNER they are working IN THE GARDEN we OFTEN watch tv i always have A CHEESE SANDWICH for breakfast Te wyrazy to są podkreślone do których mamy ułożyć pytania

+1
(1) Odpowiedź
piesiek123

What is she making? Where are the working? How often do you watch tv? What do you have for breakfast?

Dodaj swoją odpowiedź