Fizyka
szalona1050
9

Drut metalowy o długości l=0,4m i masie m=10g powieszony jest na dwóch przewodzących niciach jednakowej długości w jednorodnym polu magnetycznym, którego linie przebiegają poziomo, a jego indukcja ma wartość B=250mT. Jakie natężenie I musi mieć prąd płynący przez drut, aby spowodować zerwanie nici? Łączna wytrzymałość na zerwanie obu nici F=198mN.

+0
(1) Odpowiedź
pasiek28

Drut metalowy o długości l=0,4m i masie m=10g powieszony jest na dwóch przewodzących niciach jednakowej długości w jednorodnym polu magnetycznym, którego linie przebiegają poziomo, a jego indukcja ma wartość B=250mT. Jakie natężenie I musi mieć prąd płynący przez drut, aby spowodować zerwanie nici? Łączna wytrzymałość na zerwanie obu nici F=198mN. Na nitki przewodzące działać będzie siłą wypadkowa dwóch sił - ciężaru druta i siłą elektrodynamiczna (tak dobieramy kierunek przepływu prądu, by siła elektrodynamiczna działała w dół). Wartość siły wypadkowej równa będzie sumie wartości obu tych sił. Wybrać trzeba wartość przyspieszenia ziemskiego - 10 lub 9,8 [m/s²]. Reszta w załącznikach.

Dodaj swoją odpowiedź