Matematyka
warteck187
5

Dwa łatwe zadania z tematu "Wielokąty na płaszczyźnie i obliczenia z zastosowaniem trygonometrii", poproszę na jak najszybciej, wszystko z obliczeniami i tłumaczeniem jak to się liczy. :)

+0
(1) Odpowiedź
rolado

zad.5 cosα = b/c , sinα = a/c , c-przeciwprostokątna [latex]a*cos \alpha = \frac{a*b}{c} =b* \frac{a}{c} =b*sin \alpha [/latex] zad.6 a) sin35~0.5736 , cos35~0.8192 AC = sin35 * BC = 0.5736 * 12 = 6,8832 AB= cos35 * BC = 0.8192* 12 = 9,8304 obwód = 6,8832+9,8304+12 = 28,7136 ~ 28.71cm Pole = AC*AB/2 =6,8832*9,8304 /2 =33,8323 ~33,83cm b)tg50 =1.1918, cos50=0.6428 AB = AC/cos50= 10/0.6428 = 15,5569 BC = AC * tg50 = 10 * 1.1918 = 11,918 Obwód = 10 + 11,918+15,5569 = 37,4749~ 37,47cm Pole = AC*BC/2 = 10*11,918 /2 = 59,59cm^2

Dodaj swoją odpowiedź