Matematyka
zbychmaster
1

Iloczyn dwóch licz naturalnych z których jedna jest o 5 wieksza od drugiej jest równy 204 . Znajdz te liczby Określ liczbę rozwiązań równań kwadratowych:

+0
(1) Odpowiedź
michu1962

x= mniejsza liczba y=większa liczba y=x+5   xy=204 x(x+5)=204 x²+5x-204=0 Δ=b²-4ac=25+816=841 √Δ=29 x₁=[-b-√Δ]/2a=[-5-29]/2=-17 x₂=[-b+√Δ]/2a=[-5+29]/2=12   y=12+5=17 liczba -17 nie jest l. naturalną, więc wprawdzie Δ>0, czyli równanie ma 2 rozwiązania, ale jedno nie spełnia warunku odp. to liczby 12 i 17

Dodaj swoją odpowiedź