Matematyka
pawe13
1

Jak obliczyć wartośc wyrażen algebraicznych? kl. V np. (a- jedna dziesiata):3, (b- jedna dziesiata) : 2

+0
(2) Odpowiedź
Alimea

(a-1/10):3=(a-1/10)*1/3=1/3a-1/30 (b-1/10):2=(b-1/10)*1/2=1/2b-1/20

jaiheewe

(a-1/10):3 = 1/3a - 1/10 :3=1/3a -1/10*1/3 =1/3a-1/30   (b-1/10):2 = 1/2b -1/10:2= 1/2b-1/10*1/2=1/2b-1/20     dzielisz każdy składnik w nawiasie przez liczbę za nawiasem  !!!! a:3 to to samo  co 1/3a      b:2 = 1/2b !!!!

Dodaj swoją odpowiedź