WOS
Dorotaaaa
8

Jakie są przejawy kosmopolityzmu we współczesnym świecie?

+0
(3) Odpowiedź
gaaaaba

Utworzenie UE jako związku krajów i społeczeństw będącego ponad podziałami politycznymi, przekonywanie Polaków, i innych nowych członków UE, że jesteśmy obywatelami Europy, emigracja niektórych Polaków na zachód łącząca się z przekonaniem, że nie muszą żyć tu w Polsce, tylko tam, gdzie będą mieli najlepsze warunki życia, w jakimkolwiek by to kraju nie było (praca, rodzina itp), ludzie podróżujący po całym świecie, nie mający konkretnego miejsca zamieszkania związani z przekonaniem, że nie muszą przebywać tylko w swoim kraju ojczystym, bo są obywatelami świata( i mogą żyć gdzie tylko chcą i nikt im tego nie zabroni).

Annussia

np. - utworzenie UE jako związku krajów i społeczeństw będącego ponad podziałami politycznymi - przekonywanie nas, Polaków, i innych nowych członków UE, że jesteśmy obywatelami Europy - emigracja niektórych Polaków na zachód łącząca się z przekonaniem, że nie muszą żyć tu w Polsce, tylko tam, gdzie będą mieli najlepsze warunki życia, w jakimkolwiek by to kraju nie było - ludzie podróżujący po całym świecie, nie mający konkretnego miejsca zamieszkania związani z przekonaniem, że nie muszą przebywać tylko w swoim kraju ojczystym, bo są obywatelami świata

rav241

Słowo „kosmopolityzm” pochodzi od greckiego słowa „kosmopolites”, czyli „obywatel świata”. Kosmopolita to ktoś, kto nie czuje więzi ze swoją ojczyzną i kto uważa, że żadna tego typu wspólnota nie jest potrzebna. Przejawem kosmopolityzmu jest naiwnie rozumiana „tolerancja” oraz slogany o nie narzucaniu innym narodom własnej kultury i tradycji. W efekcie w Europie widać coraz więcej emigrantów z innych kontynentów, którzy zachowują swoją tożsamość narodową i swoją więź z ojczyzną, np. muzułmanie, którzy poprzez swoje stroje, wiarę religijną i solidarność narodową przenoszą część swojej ojczyzny do Europy. W tym samym czasie europejscy kosmopolici zatracają swoje korzenie, kulturę i świadomość narodową. Tymczasem tak, jak nie można kochać wszystkich ludzi na świecie, jeśli najpierw nie nauczymy się kochać naszych bliskich i samych siebie, tak też nie można być dobrym obywatelem świata, jeśli najpierw nie jest się dobrym obywatelem własnej Ojczyzny i jeśli nie następuje coraz dojrzalsza integracja z własnym narodem.

Dodaj swoją odpowiedź