Matematyka
Kinia976
30

kierowca wyjechał z bazy o godz 7.15 po przejechani 100 km ze średnią prędkością 60 km/h zrobił sobie 10 min odpoczynek dalej jechał przez godzinę ze średnią prędkością 80 km/h a) o której godzinie zakończy podróż? b) ile km przejechał

+3
(1) Odpowiedź
Piotrex

Wzorki: [latex]v=\dfrac{s}{t};\ s=vt;\ t=\dfrac{s}{v}\\\\v-predkosc\\s-droga\\t-czas[/latex] I część: [latex]s=100km\\\\v=60\dfrac{km}{h}\\\\t=\dfrac{100}{60}h=1\dfrac{40}{60}h=1h40min[/latex] II część: [latex]v=80\dfrac{km}{h}\\\\t=1h\\\\s=80\cdot1km=80km[/latex] [latex]a)\ t=1h\ 40min+10min+1h=2h\ 50min\\\\czas\ zakonczenia\ podrozy:7.15+2h\ 50min\\\\\boxed{\boxed{10.05}}[/latex] [latex]b)\ s=100km+80km=\boxed{\boxed{180km}}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź