Matematyka
aluzja1997
1

Kto mi pomoze błagam ...     Trzeba rozwiązać układy równań   a)  x - y = -5     2x + y = -4     b) 3x - y = 3     x - 3y = -15     c)3x - 2y = 5   -6x + 4y = 8     d) 3x + 4y = - 19    1/2x - y = - 1,5   e) 0,5y - 0.125x = 1,5    1/8y - 1/64x = 1/2

+0
(1) Odpowiedź
KiNgUs089

a)dodajemy góra dól bo mam przy y raz + i raz - czyli się zredukuje  3x=-9 x=-3 2x+y=-4 2(-3)+y=-4 y=2 czyli (-3,2) b) ppierwsze razy -3 -9x+3y=-9 x-3y=-15 -8x=-24 x=3 3-3y=-15 -3y=-18 y=6 (3,6) c) pierwsze razy 2 6x-4y =10 -6x+4y=8 0=18 brak rozwiązań d)drugie razy 4 3x+4y=-19 2x-4y=-6 5x=-25 x=-5 -10-4y=-6 -4y=4 y=-1 (-5,-1) E) pierwsze razy 1/4 1/8y-1/32x=3/8 1/8 y-1/64x=1/2 -3/64x=7/8 x=-56/3 1/2y=3/2+1/8(-56/3) y=-1 i 2/3  

Dodaj swoją odpowiedź