Polski
paaulinnkaa
11

Łatwe zadanie kto pomoże!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ignacy Krasicki to czołowy pisarz 18 wieku- epoki o nazwie oświecenie , zwanej także wiekiem filozofów.Pisarz był jednym z bliskich współpracowników króla ........... Był aktywny uczestnikiem słynnych ................... - spotkań artystów , literatów i ludzi nauki.Pełnił funkcję redaktora naczelnego pierwszego polskiego czasopisma pt ................. . Po pierwszym rozbiorze jego rezydencja w .................... była ważnym ośrodkiem ............ kultury polskiej.

+1
(1) Odpowiedź
Paradaaa

Stanisława Augusta Poniatowskiego, obiadów czwartkowych, „Merkuriusz Polski”  ostatnich dwóch nie pamiętam ;)

Dodaj swoją odpowiedź