EdB
norbix112
20

Ludzie Help :P !! Krzyżówka są potrzebne odpowiedzi D ; 1. znaki bezpieczeństwa pozwalają go unikać (10liter) 2. Mają istotne znaczenie dla unikania zagrożeń związanych z BHP (7liter) 3. Granica zasięgu jakiegoś zjawiska np. Templariuszy (6liter) 4. Nakazują je znaki BHP (12liter) 5. Są na nie odporne tworzywa sztuczne z których wykonuje się znaki BHP (7liter) 6. Jedna z charakterystycznych przeszkód określona na znakach ewakuacyjnych (6liter) 7. Określają go znaki ewakuacyjne (7liter) 8. Jego czas na znakach w warunkach zagrożenia wynosi ok. 2godzin (9liter)

+2
(1) Odpowiedź
izabelka2750

Nie znam odpowiedzi na pytanie

Dodaj swoją odpowiedź