Chemia
stasiu52
1

Napisz reakcję otrzymywania butanianu magnezu- 3 sposoby

+0
(2) Odpowiedź
maciulka2012

2 CH₃CH₂CH₂COOH + Mg ---> (CH₃CH₂CH₂COO)₂Mg + H₂ 2 CH₃CH₂CH₂COOH + MgO ----> (CH₃CH₂CH₂COO)₂Mg + H₂O 2 CH₃CH₂CH₂COOH + Mg(OH)₂ ---> (CH₃CH₂CH₂COO)₂Mg + 2 H₂O

Mrozik

Butanian magnezu   (C₃H₇COO)₂Mg   Reakcje otrzymywania: 2C₃H₇COOH + Mg ----------->(C₃H₇COO)₂Mg + H₂ 2C₃H₇COOH + MgO --------->(C₃H₇COO)₂Mg + H₂O 2C₃H₇COOH + Mg(OH)₂ ---->(C₃H₇COO)₂Mg + 2H₂O   ___________________________________________________________________________ Mam nadzieję, że pomogłem W reakcji 1. wodór się ulatnia

Dodaj swoją odpowiedź