Polski
kasiaj12
14

Napiszę rozprawkę w której udowodnię w oparciu o przykłady literatury i życia codziennego, że nie ma winy bez kary.

+1
(1) Odpowiedź
dianka19

Każdy człowiek popełnia błędy. Istnieje pewna teoria, tak zwanej ,,karmy'', że wyrządzone zło, zawsze do nas powraca, innymi słowy oznacza to, że nie ma winy bez kary. Popieram tę tezę i postaram się przywołać odpowiednie argumenty, aby dosadnie udowodnić prawdziwość tego stwierdzenia. Jako pierwszym przykładem posłużę się postacią Zygfryda de Lówe z powieści H. Sienkiewicza pt,, Krzyżacy''. Jest to negatywny bohater, jeden z krzyżaków, który charakteryzował się niezwykłą chciwością czy brakiem pokory. Ponadto był to człowiek strasznie podstępny, o czym świadczy sytuacja, gdy bohater ten torturował niejakiego Juranda ze Spychowa ( wydłubał mu oczy, obciął język oraz jedną rękę). Ta podła rzecz, odbiła się na nim z większą siłą. Jurand przy kolejnym spotkaniu wybaczył swojemu oprawcy, pomimo że znany był z zaciętości i chęci do zemsty. Jednakże poczucie winy oraz depresja w którą popadł Zygfryd spowodowała, że człowiek ten popełnił samobójstwo, co potwierdza stwierdzenie, że nie ma winy bez kary. Jest również wiele przykładów z historii lub życia codziennego. Jak mówi pewne przysłowie ,,kto mieczem wojuje ten od miecza ginie'', możemy wyróżnić niemało takich sytuacji, kiedy to spowodowana wina nie odbiła się na winowajcy karą. Tematem na czasie jest polityka i zbliżające się wybory. Jak wiadomo jest wiele ustaw, uchwał czy rozporządzeń, które zostały podpisane przez rządzących, bez konsultacji z obywatelami. Często te dokumenty osłabiają, powodują pewne trudności w życiu zwykłych obywateli. W tym momencie zostaną oni rozliczeni ze swych decyzji podczas zbliżających się wyborów, karę wymierzy im społeczeństwo oraz nowy rząd. Uważam przykład ten za jak najbardziej trafny do potwierdzenia tzw ,,karmy'' Myślę, że każdy prędzej czy później odpowie za zło wyrządzone innym. Podobnie sądzę także w dobrych aspektach, to jest, że dobre uczynki również powrócą do nas, zgodnie z przysłowiem ,,traktuj innych tak, jak sam byś chciał być traktowany''

Dodaj swoją odpowiedź