Matematyka
Nasiaa35
10

Narysuj dowolny równoległobok nie bedący prostokatem i oznacz jego wierzchołki literami FGHI. Wypisz boki równe i równoległe. Które katy wewnętrzne tego równoległoboku sa równe ?. Wskarz katy, których suma miar jest rowna 180.o

+1
(1) Odpowiedź
Konto usunięte

nie mam jak narysować rownoległoboku ale opisze jak powinien wyglądać: nie może mieć 2 par kątów prostych bo to cecha prostokata ale !musi mieć przekątne przecinające sie w połowie! równe są te które są :prawy dolny kat i lewy górny kąt oraz lewy dolny kąt i prawy górny kąt. katy o sumie równej 180 to dwa po prawej lub 2 po lewej stronie.

Dodaj swoją odpowiedź