Matematyka
nata949
3

Oblicz (b-1)(1+b)-2(b+3)^2 b=3

+0
(1) Odpowiedź
cynuśś

(3-1)(1+3)-2(3+3)^2=2*4-2*6^2=8-2*36=8-72=-64

Dodaj swoją odpowiedź