Matematyka
barbakan500
16

oblicz sprowadzając ułamki do wspólnego mianownika : a) 1 cała 1/3  + 2całe  3/5 + 1 cała 7/15 = 3 całe 5/8 + 1 całe 3/4 +2 całe 1/2 = 1 cała 6/7 + 2 całe 1/4 + 2 całe 1/2 = b) 2 całe 1/4 - 1 cała 2/3 = 4 całe 1/2 - 2 całe 3/5 = 3 całe 2/9 - 1 cała 5/6 = c) 2 całe 2/3 + 1 cała 1/2 - 1 cała 5/6 = 4 całe 1/6 - 1 cała 3/5 + 2 całe 1/2 = 3 całe 1/4 - 2 całe 3/5 +1 cała 7/10 =

+1
(1) Odpowiedź
imaginacja

a) 1i 1/3 + 2i3/5 + 1i7/15= 4/3 + 13/5 + 22/15= 20/15 + 39/15 + 22/15=81/15= 5i6/15=5i2/7   3i5/8 + 1i3/4 + 2i1/2 = 29/8 + 7/4 + 5/2 = 29/8 + 14/8 + 20/8=63/8=7i7/8   1i6/7 + 2i1/4 + 2i1/2 = 13/7 + 9/4 + 5/2 = 52/28 + 63/28 + 126/28= 241/28=8i17/28   b) 2i1/4 - 1i2/3 = 9/4 - 5/3 = 27/12 - 20/12 = 7/12   4i1/2 - 2i3/5 = 9/2 - 13/5 = 40/10-26/10 = 14/10=1i2/5   3i2/9 - 1i5/6 = 29/9 - 11/6 = 58/18 - 33/18 = 25/18 = 1i7/18   c) 2i2/3 + 1i1/2 -1i5/6 = 8/3 + 3/2 - 11/6 = 16/6 + 9/6 - 11/6 = 25/6-11/6 = 14/6 = 2i1/3   4i1/6 - 1i3/5 + 2i1/2 = 25/6 - 8/5 + 5/2 = 125/30 - 48/30 + 75/30 = 77/30 + 75/30 = 152/30 = 5i1/15   3i1/4 - 2i3/5 + 1i7/10 = 13/4 - 13/5 + 17/10 = 65/20 - 52/20 + 34/20 = 7/20 + 34/20=41/20 = 2i1/20   / - kreska ułamkowa i - jakaś liczba i jego ułamek np. jeden i jedna trzecia.    

Dodaj swoją odpowiedź