Matematyka
koozi1910
6

Oblicz sprytnie a) 1/4 * 1 1/2 * 4 * 1/3 = b) (2/3) do potęgi drugiej * 5 * 2 1/4 = c) 3 1/5 * 7/9 * (3/4) do potęgi drugiej * 5/11 =

+0
(1) Odpowiedź
anna21144

a) 1/4*4 * 3/2 *1/3 = 1 *1/2 = 1/2 b) 4/9 *9/4*5=1*5=5 c) 16/5 *7/9 * 9/16*5/11=16/5 * 7/16 * 5/11 = 7/5 * 5/11= 7/11

Dodaj swoją odpowiedź