Matematyka
emm13
7

Obliczenia procentowe Zad.1. W galerii handlowej rozpoczęto posezonową wyprzedaż artykułów. a) Torebka kosztowała 140 zł. Jaka jest cena torebki po obniżce o 35%? b) Mikser po obniżce o 15% kosztuje 170 zł. Jaka była cena miksera przed obniżką? c) Telewizor, który kosztował 2000 zł, kosztuje 1740 zł. O ile procent obniżono jego cenę? Proszę z obliczeniami. Zad.2. W tłusty czwartek piekarz Edek upiekł 2000 pączków. 30% sprzedała cukiernia Bajaderka, a resztę cukiernia Szarlotka. O ile procent więcej pączków sprzedano w Szarlotce? Proszę z obliczeniami. Zad.3. W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie Ib, liczącej 30 uczniów, jest o 20% więcej uczniów niż w Ia, a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniów niż w klasie Ib. a) Ilu uczniów jest w klasie I a? b) Ilu uczniów jest w klasie I c? c) O ile procent więcej uczniów jest w klasie I c niż w klasie I a? d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy I b (odpowiedź podaj w zaokrągleniu)? Proszę z obliczeniami.

+0
(1) Odpowiedź
mika3101

zad 2 o70% 100%-30%=70%

Dodaj swoją odpowiedź