Historia
agusia1514
4

Opisz historie wyprowadzenia żydów z Egiptu BŁAGAM ! NA JUUTRO ! PROSZE POMÓŻCIE !

+0
(2) Odpowiedź
lejdilaala

Historia Pesach Jak dowiadujemy się z pierwszych 15 rozdziałów księgi Wyjścia około 3.500 lat temu nastąpiło wyzwolenie Żydów z niewoli egipskiej. W jaki sposób jednakże znaleźli się w niej? Co stało się przed wydarzeniami, które upamiętnia nadchodzące święto? Zgodnie z księgą Wyjścia w ziemi Kaanan zapanowała susza i głód. Z jej powodu tereny te opuścił Jaakow (Jakub) wraz ze swą liczną rodziną. Skierował się właśnie do Egiptu, by tam znaleźć lepsze warunki do życia i aby połączyć się ze swym synem Josefem (Józefem), którego mądrość wywarła wielkie wrażenie na egipskim faraonie. Żydzi długo mieszkali w Egipcie, w darowanej im przez faraona ziemi Goszen, a ich liczba ogromnie wzrosła. Zaczęło to niepokoić faraona. Bał się licznej mniejszości i postanowił zniewolić Żydów. Stopniowo uczynił z nich niewolników, nakazał budowanie ogromnych spichlerzy, tak aby umęczeni pracą nie mieli już sił na nic innego i zadecydował, że wolno im mieszkać jedynie w rejonie Goszen. Gdy te nakazy nie spowodowały zmniejszenia się liczby Żydów w Egipcie, faraon wydał nakaz zabijania wszystkich nowo narodzonych żydowskich dzieci płci męskiej. W owym czasie przyszedł na świat Mosze - Mojżesz, któremu Bóg wyznaczył później zadanie wyprowadzenia narodu żydowskiego z domu niewoli. Matka Moszego uchroniła dziecko przed śmiercią umieszczając niemowlę w koszu, który powierzyła wodom Nilu. Kosz wyłowiła córka faraona, która zdecydowała, iż przygarnie niemowlę. Mosze wzrastał na dworze faraona, ale świadom był swojego pochodzenia. Pewnego dnia, gdy zobaczył, jak egipski nadzorca bezlitośnie katuje żydowskiego niewolnika, uniósł się gniewem i zabił Egipcjanina. Przerażony swoim uczynkiem, obawiając się o własne życie, postanowił opuścić Egipt. Udał się do Midian, gdzie napotkał rodzinę Jetro. Mosze przez następne 40 lat był pasterzem, poślubił także córkę Jetro, Ciporę. Kiedy Mosze miał około 80 lat, udał się na górę Horeb i tam przemówił do niego Bóg z płonącego krzewu: Mosze i jego brat Aharon zostali wybrani do tego, by wyprowadzić naród żydowski z Egiptu. Mosze powrócił więc do Egiptu. Razem z bratem Aharonem stanął przed obliczem faraona i poprosił go o to, by pozwolił Żydom opuścić Egipt. Faraon jednak zignorował to wezwanie. Miałby się pozbyć masy niewolników, którzy budowali drogi dla jego kraju, wznosili mury i spichlerze miast Pita i Ramses? Pomimo ostrzeżeń o nadejściu plag, faraon upierał się w swoim postanowieniu. Wtedy to Bóg, poprzez Moszego, ukarał Egipt dziesięcioma plagami: najpierw woda w Egipcie przemieniła się w krew, później w kraju pojawiły się miliony żab, potem komarów i much. Choć Mosze ostrzegał faraona o każdej kolejnej pladze, ten pozostawał niewzruszony w swej decyzji: Żydzi nie opuszczą Egiptu. Na bydło Egipcjan spadła więc zaraza, potem na ich ciałach pojawiły się wrzody, przyszło niszczące wszystko gradobicie, a kraj nawiedziła szarańcza niszcząc wszystko. Następnie nad Egiptem zapanowała ciemność na trzy dni. Kiedy i te plagi nie wzruszyły faraona, nadeszła najstraszniejsza z nich - umrzeć mieli wszyscy pierworodni. Od syna faraona do syna najuboższego z Egipcjan. Bóg powiedział Moszemu, jak Żydzi mają się zabezpieczyc owej nocy, kiedy przez Egipt przejdzie siła niosąca śmierć pierworodnym. Żydzi mieli oznaczyć swoje domy krwią baranka, tak aby Bóg wiedział, które domostwa ominąć ma jego gniew. Słowo "Pesach" oznacza właśnie "przejście" bądź "ochronę". Ostatnia plaga złamała upór faraona i Izraelitom pozwolono opuścić ziemię egipską. Żydzi w pośpiechu zebrali się do podróży, nie mieli nawet czasu, by przygotować chleb i zamiast niego upiekli jedynie zapasy macy. Duma egipskiego władcy nie pozwoliła jednak odejść Izraelitom w pokoju. W pościg za nimi faraon wysłał swoje wojska. Odnalazły one Żydów nad brzegiem Morza Sitowia. Widok nadciągających wojsk wzbudził strach wśród Żydów, którzy zaczęli domagać się od Moszego ratunku. I wtedy, jak czytamy w księdze Wyjścia, Bóg nakazał Moszemu wbić w wodę laskę - wody morza rozstąpiły się i Izraelici przeszli na drugi brzeg. Gdy tą samą drogą chcieli podążyć Egipcjanie, pochłonęło ich morze. Żydzi byli wolni.

damian6363

Mojżesz wyprowadził izraelitów(żydów) z egiptu czyli dla nich z domu niewoli dlatego nazywano egipt domem niewoli ponieważ zydów tam katowano bardzo gnębiono nazywano wyrzutkami. mojżesz zaprowadził ich do miasta które nazya się Palestyna   mam nadzieje że pomogłam :) xdd  

Dodaj swoją odpowiedź