Religia
sulina
27

opisz krótko o bajce Arka Noego

+2
(2) Odpowiedź
kant

Noe żył w świecie zdeprawowanym niemoralnie i tylko  Noe był bogobojnym mężem. Na każdym kroku ludzie czynili tyle zła ,że ich serca i myśli były złe. Noe uniknął takiego skażenia, ponieważ stale myślał o Bogu. Robił wszystko co Bóg wymagał. Zbudował Arkę zgodnie z wytycznymi przez Boga.                     Gdy budował arkę ludzie bawili się jedli,żenili a Noe miał jeszcze czas stale im mówić o Bogu. Nie słuchali jego, nie wierzyli,aż przyszłą ulewa i nastał potop.Noe uratował się z rodziną, trzema synami i trzema synowymi oraz żoną.Zgromadził w Arce zwierzęta różnego gatunku po parze.            Po potopie Noe zajął się rolnictwem. Bóg zawarł z nim przymierze i jako znak dał tęczę.

Tinka66

Bóg powiedział do Noego. zbuduj wielka łudzi i wprowadzi do niej wszystkie zwierzęta Noe posłuchał i wybudował wielką łudzi  i wprowadził do niej wszystkie zwierzęta a ludzi tą nazwał ARKA NOEGO

Dodaj swoją odpowiedź