Matematyka
Olka6666
1

oszacuj z dokładnoscią do jednego procentu, jaki mniej wiecej procent liczby a stanowi liczba b. a) a=90, b=101 b) a=25, b=99 c) a=1498, b=3001 d) a=41, b=52 e) a=19, b=100 f) a=1, b=7 g) a=1, b=30 h) a=11, b=77 i) a=3, b=8 j) a=23, b=80 k) a=15, b=7 l) a=280, b=135

+0
(1) Odpowiedź
ania87

a) a=90, b=101     90/101*100%= 112  b) a=25, b=99    99/25*100%=396  c) a=1498, b=3001   3001/1498*100%=200  d) a=41, b=52    52/41*100%=126  e) a=19, b=100  100/19*100%=526  f) a=1, b=7    7/1*100%=700  g) a=1, b=30   30/1*100%=3000  h) a=11, b=77   77/11*100% =700  i) a=3, b=8   8/3*100%=267  j) a=23, b=80   80/23*100%=348  k) a=15, b=7    7/15*100%=47  l) a=280, b=135   135/280*100%=48

Dodaj swoją odpowiedź