Biologia
monisiulkaaa
14

Pomóżcie! Podaj po 10 przykładów gniazdowników i zagniazdowników.

+1
(2) Odpowiedź
Ewulek33

Gniazdowniki:1. Bociany2. Jaskółki3. Wróble4. Sikorki5. Zięby6. Kosy7. Szczygły8. Drozdy9. Słowiki10. PliszkiZagniazdowniki:1. Kuropatwy2. Kaczki3. Gęsi4. Łabędzie5. Perkozy6. Żurawie7. Gągoły8. Przepiórki9. Nur10. Czernica

milka689

Gniazdowniki : 1. wróbel 2. sikorka bogatka 3. mazurek 4. gil 5. gołąb grzywacz 6. sroka 7. bocian biały 8. dymówka 9. gawron 10. dzięcioł duży Zagniazdowniki : 1. łabędź niemy 2. kaczka krzyżówka 3. gęś kanadyjska więcej nie znam :-(

Dodaj swoją odpowiedź