Historia
Asia555
13

porównaj przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego i styczniowego.. z góry dziękuje

+1
(1) Odpowiedź
krasnoludekdiego

LISTOPADOWE: rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1831r.Przyczyny:1. łamanie konstytucji2. powiększenie przez cara tajnej policji3. wprowadzenie cenzury prewancyjnej4.powstanie wielu studenckich i akademickich organizacji spiskowych w tym Sprzysiężenia Podchorążych5. protest kaliszan przeciw ograniczeniu praw konstytucyjnych zakończony represjami wobec legalnej i jawnej opozycji.6. docieranie wieści o zwycięskich wystąpieniach innych narodów przeciwko władzy absolutnej- rewolucja lipcowa w Paryżu  Skutki:1.represje wobec Polaków: więzienie, zsyłki, konfiskata majątków2.zlikwidowano sejm i senat3.unieważniono konstytucję4.rozwiązano wojsko polskie5.w 1833 wprowadzono stan wojenny 6.rozpoczęto rusyfikację i germanizację7.na ziemiach zabranych zlikwidowano kościół grekkokatolicki i włączono go do cerkwii prawosławnej8.zamknięto uniwersytety9.władzę powierzono namiestnikowi Iwanowi Paskiewiczowi- jego rządy nazywamy nocą paskiewiczowską10.WIELKA EMIGRACJA   POWSTANIE STYCZNIOWE rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863.Przyczyny:1.BRANKA- nadzwyczajny pobór do wojska.2.Ogłoszenie stanu wojennego w 1861 ( 14 października)3. polityka Aleksandra Wielopolskiego zakładająca całkowitą lojalność wobec cara.Bitwy pod:a)Żyżynem-8 sierpnia 1863 zwycięstwo Polakówb)Firlejem- 24 maja 1863 przegranac)Lubartowem- 23 stycznia 1863 przegrana   Skutki:1.rusyfikacja, także w szkolnictwie( kuratorem oświaty został Aleksander Apuchtin, który rozwinął szpiegowanie i donosicielstwo)2.zesłania na Syberię i konfiskata majątków uczestników powstania3.ostatecznie zniesienie wszelkiej odrębności i autonimii Królestwa Polskiego i zmiana nazwy na Kraj Przywiślański4.zniesienie granicy celnej z Rosją5.przekształcenie polskich instytucji w filie rosyjskich6. likwidacja klasztorów i kościoła unickiego, który miał przejśc do cerkwii prawosławnej.   Bitwy pod:a)Stoczkiem- 14 luty 1831 zwycięstwo Polakówb)Białołęką- 24-25 luty 1831----,,-------c)Olszynką Grochowską 15 luty 1831 bitwa nierozstrzygniętad)Wawrem31 marzec 1831 zwycięstwo Polakówe)Dębem Wielkim31 marzec 1831 zwycięstwo Polakówf)Iganiami 10 kwiecień 1831 zwycięstwo Polakówg)Ostrołęką-26 maja 1831 przegranah)Obrona Warszawy- 6-7 września 1831 przegranaWodzowie powstania: Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Maciej Rybiński.

Dodaj swoją odpowiedź