Język rosyjski
sylwusia1281
26

Potrzebuje do soboty jak prawidłowo czyta się ten tekst po rusku ? Proszę o jak najszybsze odpowiedzi.

+2
(1) Odpowiedź
DomŚxD

Priwiet Liena. Ja budu rada pierepisywatsa s taboj. Ja uwieriena, szto my staniem padrugami, tak kak my obie liubim katow. Ja żywu w Tulie. Tuła - eta bal'szoj gorad. On sławitsa samawarami i prianikami. U mienia jest' mładszaja siestra Liza i starszyj brat Fiedia. On studient i uwliekajetsa naucz'naj fantastikaj. Ja, kak i ty, ucziuś w sriedniej szkolie, a uwliekajuś ja nie tol'ko piersami; ja sabiraju jeszśio al'bomy s drugimi żywotnymi: łaszad'mi, miedwiediami kaała, pawlinami. Liubliu także pasieszśiat' wystawki drugich parodistych koszek, nie tol'ka piersaw. W sliedujuszśij raz ja paszliu tiebie na imejł fota majewo gorada. Fota majej kiski ty uże widieła. Napiszy, gdie ty żywiosz i szto liubisz diełat' w swabodnaje wriemia. Napiszy także klicz'ku swajej koszki. Żdu atwieta, Nastia  

Dodaj swoją odpowiedź