Język angielski
srajdak
9

Proszę mi przetłumaczyć(dokładnie)na angielski te zdania: 1.Joli nie wolno pływać w jeziorze. 2.Mi nie wolno otwierać drzwi. 3.Wam nie wolno oglądać telewizji. 4.Tobie nie wolno jeździć samochodem wieczorem. 5.Jemu nie wolno wstawać o dziewiątej. 6.Wam nie wolno chodzić do centrum handlowego. 7.Jej nie wolno grać na gitarze w niedzielę. 8.Jemu nie wolno chodzić do szkoły  weekend. 9.Dzieciom nie wolno grać w badbinktona rano. 10.Ty musisz nakarmić kozy i krowy. 11.Ja muszę łowić ryby po południu. 12.My musimy iść na przerwę.

+0
(2) Odpowiedź
zuza155

1. Jola isn't allowed to swim in lake. 2  I can't open the door. / I'm not allowed to open the door. 3. You can't watch tv / You aren't allowed to watch tv 4. You can't drive the car in the evening / FOR you isn't allowed to drive the car in the evening 5. he can't wakep up at 9 o'lock. / fOR HIM ISN'T ALLOWED TO WAKE UP AT 9 O'CLOCK 6. You can't going to the shopping centre / You aren't allowed going to the shopping centre. 7. She can't play guitar in Sunday / For she isn't allowed to play guitar in Sunday. 8. He can't going to school at the weekend / for him isn't allowed going to school at the weekend 9. For children isn't allowed to play in badminton on mornings. 10. You have to feed the goats and cows. 11. I have to angle the fish in afternoon 12. We have to go to break.

karolinanowak

1.Joli nie wolno pływać w jeziorze. Jola musn't swim in the lake. 2.Mi nie wolno otwierać drzwi. I musn't open the door. 3.Wam nie wolno oglądać telewizji. You musn't watch TV. 4.Tobie nie wolno jeździć samochodem wieczorem. You musn't drive a car in the evening. 5.Jemu nie wolno wstawać o dziewiątej. He musn't get up at 9 o'clock. 6.Wam nie wolno chodzić do centrum handlowego. You musn't go to the shop center. 7.Jej nie wolno grać na gitarze w niedzielę. She musn't play the guitar on Sunday. 8.Jemu nie wolno chodzić do szkoły  weekend. He musn't go to school at the weekend. 9.Dzieciom nie wolno grać w badbinktona rano. Children musn't play badmington in the morning. 10.Ty musisz nakarmić kozy i krowy. You must feed goats and caws. 11.Ja muszę łowić ryby po południu. I must catch to fish at the afternoon. 12.My musimy iść na przerwę. We must go to break.

Dodaj swoją odpowiedź