Matematyka
Olcia0634
16

Proszę o dokładne obliczenia!!! Daję naj. 1. Oblicz wartość funkcji y = -0,6x + 7 dla argumentu 5/2 <------ to jest ułamek zwykły 2. oblicz argument dla którego wartość funkcji y = -6x - 1/5 wynosi 20 3. wyznacz dla jakich argumentów wartości funkcji y = -3x + 5 są dodatnie 4. Sprawdź, który punkt należy do wykresu funkcji: y = x/4 + 2; A=(1,2), B=(-2;1,5), C= (4,3), D=(-24,-4)

+1
(1) Odpowiedź
sokołół

zadanie. 1 y = -0,6x + 7 = -0,6* 5/2 +7 = -6/10*5/2 +7 = -30/20+7 = -3/2+7= y= -1 1/2+7 = 5 1/2 y= 5 1/2 zadanie. 2   20= -6x- 1/5    ./ - 20   +6x 6x= -1/5-20  6x = -20 1/5  /:6 x≈ (- 3,36) Zadanie 4. .. odp. B tzn pkt. B=(-2;1,5)   Bo 1,5= -2/4+2   =   1,5= 1,5 ! :_ :Licze na naj 

Dodaj swoją odpowiedź