Historia
dddddd
8

proszę o odpowiedź Kim Był Stefan Czarniecki? W którym roku podpisano pokój w Oliwie ? Jakie były postanowienia pokoju oliwskiego? Dlaczego najazd Szwedów na Polskę w latach 1655-1660 nazwano potopem szwedzkim?

+0
(1) Odpowiedź
Patic

Stefan Czarniecki był to polski szlachcic, wybitny strateg i dowódca wojskowy. Zasłynął jako mistrz wojny podjazdowej (tzw. "wojny szarpanej"). Zastosowana przez niego taktyka niepodejmowania dużych, rozstrzygających bitew, współdziałania regularnej armii z partyzantką, szybkich przegrupowań oddziałów wojskowych przyniosła bardzo korzystne rezultaty w walce z wojskami szwedzkimi Karola X Gustawa (tzw. Potop, 1655-1660). Pokój w Oliwie podpisano 3 maja 1660 r. Postanowieniami pokoju oliwskiego była: - rezygnacja polski z większości części Inflant  - zrzeczenie się przez Jana II Kazimierza pretensji do tronu szwedzkiego ( i jego następców)  - uznanie suwerenności Prus  - Zobowiązanie się Szwecji do zwrócenia rabunków wojennych  - wolnośc handlu polski na morzu bałtyckim. - w Prusach książęcych Rzeczpospolita zobowiązała się do tolerancji religijnej. Najazd szwedów na Polskę nazwano Potopem Szwedzkim, ponieważ Szwedzi swoim natarciem na Polskę "zalali" Polaków swoją liczebnością, było ich naprawdę dużo.  

Dodaj swoją odpowiedź