Fizyka
patysiaoo
12

prosze o pomoc zad 1 samochód porusza się ruchem jednostajnym z szybkościa 54km/h.W czasie 10 sekund zwiększył swą szybkość z przyspieszeniem o wartość 1m/s².Jaką szybkość końcową osiągnoł samochód? Zad 2 wózek o masie 10kg pod wpływem pewniej siły porusza sie z przyspieszeniem 1m/s².Oblicz, jaką masę piasku należałoby wsypać do wózka,aby pod wpływem tej samej siły poruszał się z przyspieszeniem 0,4m/s²? PROSZE O SZYBKĄ POMOC

+1
(1) Odpowiedź
Konto usunięte

v0=54 km/h       t=10s.        a=1m/s^2 rozwiązanie:   a=Δv/Δt      Δv=a x Δt      Δv=1m/s^2 x 10s.=10m/s vk=v0+Δv  v0=54km/h=54*1000m/3600s=15m/s vk=15m/s+10m/s=25m/s Odp.: Prędkość końcowa wynosi 25m/s. zad.2  m=10kg          a=1m/s^2      m2=?       a2=0,4m/s^2 F=m x a       F=(m2+m) x a2        m x a=(m2+m) x a2 (m x a)/a2=m2+m (m x a)/a2   -m =m2 m2=(10kg x 1m/s^2)/0,4m/s^2 - 10kg m2= 15kg Odp.:Należy dosypać 15kg piasku.  

Dodaj swoją odpowiedź