Język angielski
Kasik39244
1

Proszę o zrobienie POPRAWNIE tych zadań. Jak nie umiesz nie rozwiązuj.   CZASY PRZYSZŁE   1.Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania oznajmujące(+), przeczące(-) lub pytania(?) w czasach wyrażających przyszłość.   0. I won't tell you anything (?) (him,the truth) Will you tell me the truth?   1. My coatch arrives in London at 5.15. (?) (you train, Glasgow) ______________________________   2. Will France win the next football World Cup? (+) (Spain, European Championships) ______________________________ 3. Are you going to become a teacher when you grow up? (+) (I, actress) ______________________________ 4. I'll be seeing George on monday morning. (?) (you, on Saturday evening) ______________________________ 5. We're going to the cinema tonight. (-) (Caroline, tomorrow) ______________________________   2.Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie wyrażającej przyszłość.   0. Next monday is (be) the twentieth.   1. Goog luck with your driving rest. I ___ (think) of you tomorrow.   2. Helena ___ (have) a baby in January.   3. Hurry up! The match ___ (start) in ten minutes.   4. My sister ___ (study) medicine.   5. I'm sure one day machines ___ (replace) teachers.   6. I ___ (do) everything I can to help you. I promise.   7. Jim can't eat out with us tomorrow. He ___ (meet) his aunt for lunch.   8. This time next week we ___ (sunbathe) in Florida.   9. You take a rest now, Mum. I ___ (clean) the bathroom.   3.Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania odnoszace się do przyszłości i odpowiednie do podanych sytuacji.   0 Oferujesz pomoc w przygotowaniu obiadu. (the cooking) I'll help you with the cooking.   1. Widzisz nadciągające chmury. (rain) ______________________________   2. Opisujesz w co będziesz ubrana odbierając z lotniska kolegę, którego jeszcze nie widziałaś. (a green coat) ______________________________   3. Mówisz o swoich zamiarach emigracji do innego kraju. (Australia) ______________________________   4. Składasz zamówienie w restauracji. (the chicken salad) ______________________________   5. Nie jesteś pewien, o której kończy się następny wykład. ( what time) ______________________________   6. Jesteś ciekawa, z kim Twoja siostra wybiera się na prywatkę (who) ______________________________   SŁOWNICTWO PRACA   4.Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami.   1.I would like to ___ for the job of receptionist.   2.If you're so tried, why don't you ___ a day off?   3.The workers decided to___ on strike.   4.I think it is important to ___ your job well.   5.They ___ really long hours.

+0
(1) Odpowiedź
IHateCanada

CZASY PRZYSZŁE   1.Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania oznajmujące(+), przeczące(-) lub pytania(?) w czasach wyrażających przyszłość.   0. I won't tell you anything (?) (him,the truth) Will you tell me the truth? 1. My coatch arrives in London at 5.15. (?) (you train, Glasgow) Does your train leave to Glasgow? 2. Will France win the next football World Cup? (+) (Spain, European Championships) Spain will win the next European Championships. 3. Are you going to become a teacher when you grow up? (+) (I, actress) I am going to be an actress. 4. I'll be seeing George on monday morning. (?) (you, on Saturday evening) Will you be seeing him on Saturday evening? 5. We're going to the cinema tonight. (-) (Caroline, tomorrow) Caroline isn't going to the cinema tomorrow.   2.Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie wyrażającej przyszłość.   0. Next monday is (be) the twentieth. 1. Goog luck with your driving rest. I will be thinking (think) of you tomorrow. 2. Helena is having (have) a baby in January. 3. Hurry up! The match starts (start) in ten minutes. 4. My sister is studying (study) medicine. 5. I'm sure one day machines will replace (replace) teachers. 6. I will do (do) everything I can to help you. I promise. 7. Jim can't eat out with us tomorrow. He is meeting (meet) his aunt for lunch. 8. This time next week we will be sunbathing (sunbathe) in Florida. 9. You take a rest now, Mum. I will clean (clean) the bathroom.   3.Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania odnoszace się do przyszłości i odpowiednie do podanych sytuacji.   0 Oferujesz pomoc w przygotowaniu obiadu. (the cooking) I'll help you with the cooking. 1. Widzisz nadciągające chmury. (rain) It's going to rain. 2. Opisujesz w co będziesz ubrana odbierając z lotniska kolegę, którego jeszcze nie widziałaś. (a green coat) I am going to wear a green coat. 3. Mówisz o swoich zamiarach emigracji do innego kraju. (Australia) I am going to emigrate to Australia. 4. Składasz zamówienie w restauracji. (the chicken salad) I will take the chicken salad, please. 5. Nie jesteś pewien, o której kończy się następny wykład. ( what time) I'm not sure what time next lecture ends. 6. Jesteś ciekawa, z kim Twoja siostra wybiera się na prywatkę (who) Who is going with you to the party?   SŁOWNICTWO PRACA   4.Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami.   1.I would like to apply for the job of receptionist. 2.If you're so tried, why don't you take a day off? 3.The workers decided to go on strike. 4.I think it is important to do your job well. 5.They work really long hours.

Dodaj swoją odpowiedź