Historia
sakrament
13

prypisz daty odpowiedniemu wiekowi rok 966 to...................wiek.............................................................. rok 1025to..................wiek.............................................................. rok1226to.....................wiek............................................................ rok1410to.....................wiek............................................................ rok1683to.......................wiek........................................................... rok17772to.....................wiek......................................................... rok 1996to......................wiek............................................................ rok2000to........................wiek............................................................ PROSZE O SZYBKJE ROZWJOZANE MAM JUTRO SPRWADZIAN

+1
(1) Odpowiedź
tusia1998

966 r. --> X w. 1025 r. --> XI w. 1226 r. --> XIII w. 1410 r. --> XV w. 1683 r. --> XVII w. 1772 r. --> XVIII w. 1996 r. --> XX w. 2000 r. --> XX w.

Dodaj swoją odpowiedź