Język angielski
aniawas12
5

Przetłumacz na polski   use the clues to complete the crossword. Clues 1 down,6 across and 5 down make up a message

+0
(2) Odpowiedź
221133

Użyj wskazówek, aby zakończyć krzyżówkę. Clues 1 w dół, 6 szerokości i 5 w dół tworzą wiadomość

Zuza98

 Użyj wskazówek aby rozwiązak krzyżówkę . Wskazówki 1 w dół, 6 w szerokości i 5 w dół tworzą wiadomość .

Dodaj swoją odpowiedź