Chemia
Codranger
1

Przykład substancji stałych , ciekkłych gazowych : a) rozpuszczalnych w wodzie b ) nierozpuszczalnych

+0
(2) Odpowiedź
eReporter

Subst stała rozpuszczalna w wodzie- cukier, nierozpuszczalna- stal ciekła rozpuszczalna- alkohol metylowy, nierozpuszczalna- olej gazowa rozpuszczalna- dwutlenek wegla nierozpuszczalna- acetylen

roksii

 stale i ciekle rozpuszczane w wodzie: cukier, dedaturat nierozpuszczalne w stale i ciekle wodzie:  metal, tłuszcz

Dodaj swoją odpowiedź