Religia
zatrzymamswiat
10

religia wyjaśnij potrzebę autorytetu w ośiągnieciu dojrzałośći

+1
(1) Odpowiedź
Permaslanka

Posiadanie autorytetów pomaga w osiągnięciu dojrzałości ponieważ daje wskazówki jak postępować, umacnia w trudnych chwilach i przestrzeganiu wartości. Dojrzałość przejawia się między innymi w umiejętności podejmowania trudnych decyzji. Odwołanie się do autorytetów pozwała na bezpieczniejsze przejście procesu decyzyjnego i lepsze wybory. Autorytetem dla chrześcijanina może być każda osoba żyjąca zgodnie z prawami wiary, w tym: najbliżsi, święci i błogosławieni.

Dodaj swoją odpowiedź