Matematyka
2plus2
6

Rozwiąż nierówności i zaznacz ich zbiory rozwiązań na osi liczbowej. a) 4x-7 < 2x+3 b) -x+4 > -3(x-1) c) 5(2x-3) - 6x >| 3(4x-3) >| oznacza większy bądź równy d) -0,2(5x-3) |< x-0,1 |< oznacza mniejszy bądz równy

+0
(2) Odpowiedź
piotrek8687

a) 4x-7 < 2x+3 2x-7<3 2x<10 x<5 b) -x+4 > -3(x-1) -x+4>-3x+3 2x+4>3 2x>-1 x>-½ c) 5(2x-3) - 6x ≥ 3(4x-3) 10x-15-6x≥12x-9 4x-15≥12x-9 -8x≥ 6 x≤ -¾ d) -0,2(5x-3) ≤ x-0,1 -x+0,6≤ x-0,1 -2x≤ 0,5 x≥ -0,25

ZastanowieSię

a) 4x-7 < 2x+3 | -3 4x-7-3 < 2x | -4x 7-3 <2x -4x 4 < -2x | : (-2) -2 < x b) -x+4 > -3(x-1) -x+4 > -3x + 3 | -3 -x + 4-3 > -3x | + x 4-3 > -3x + x 1 > -2x | : (-2) -1/2 > x c) 5(2x-3) - 6x >| 3(4x-3) >| oznacza większy bądź równy 10x-15-6x >| 12x - 9 | -12x 10x -15 -6x -12x >| -9 | + 15 10x-6x -12x >| -9 + 15 -8x >| 6 | : (-8) x >| - 6/8 d) -0,2(5x-3) |< x-0,1 |< oznacza mniejszy bądz równy -1x+0,6 |< x-0,1 | -0,6 -1x |< x - 0,1 - 0,6 | -x -1x - x |< 0,1 - 0,6 -2x |< 0,5 | :(-2) x |< -0,25

Dodaj swoją odpowiedź