Matematyka
yoko99
6

Są to odzielne 3 zadania 1wyraz objętość we wskazanej jednostce a)[l] 14dm3 0,24hl 300cm3 b)[m3] 600l 1,2 km3 1800dm3 c)[ml] 74cm3 0,04l 4500mm3 d[mm3] 2ml 0,5cl 0,002dm3 e)[cl] 0,5l 200ml 350 cm3 2 Suma długości krawędzi sześcianu wynosi 240 cm . Wyraź objętość tego sześcianu w centymetrach sześciennych i w litrach. 3Suma długości wszystkich krawędzi każdego z trzech graniastosłupów prawidłowych : trójkątnego , czworokątnego i sześciokątnego jest równana 36 cm.Wszystkie krawędzie mają jednakową długość. Który z tych graniastosłupów ma największą objętość a który ma największe pole powierzchni ??

+0
(1) Odpowiedź
sara21

zad.1 a)14dm³=14 l 0,24 hl=24 l 300cm³= 1dm³=1 000cm³ 1cm³=0,001dm³ 300cm³=300×0,001dm³=0,3dm³=0,3 l b)600l=600dm³ 1dm³=0,001m³ 600dm³=600×0,001=0,6m³ 1,2km³=1,2×1 000 000 000=12 00000000m³ 1800dm³=1,8m³ c) 74cm³=0,074 dm³=74ml 0,04l=40ml 4500mm³=0,0045 l=4,5ml d) 2ml=2cm³=2000mm³ 0,5cl=0,005dm³=5 000mm³ 0,002dm³=2 000mm³ e) 0,5l=50cl 200ml=0,2 l=20cl 350cm³=0,35 l=35cl zads.2 szescian ma 12 krawedzi dł. 1 krawedzi=240cm:12=20cm=2dm v=a³=20³=8000cm³ v=a³=2³=8dm³=8 litrów zad.3 1 trójkątny dł. 1 krawedzi=36cm:9=4cm v=4²√3:4×4=16√3cm³ pole=2×4²√3:4+3×4²=8√3+48=8(√3+6)cm² czworokatny dł. krawedzi=36:12=3cm P=6A²=6×3²=54cm² v=a³=3³=27cm³ szesciokatny: dł. krawedzi=36:18=2cm Pp=6×2²√3:4=6√3 pole bryły=2×6√3+6×2²=12(√3+2)cm³ v=6√3×2=12√3 największe pole i najwiekszą objetosc ma trójkatny

Dodaj swoją odpowiedź