Język angielski
greenwich
27

Uzupełnij brakujące pytania i odpowiedzi formą czasownika to be. 1.Are you tall? No, I.......... 2............Your hair dark? No, it........ 3.............You clever? Yes, I........ 4.............Your grandma old? Yes, she.......

+2
(1) Odpowiedź
Marnota

1. Are you tall? No, I am not. 2. Is your hair dark? No, it isn't. 3. Are you clever? Yes, I am. 4. Is your grandma old? Yes, she is.

Dodaj swoją odpowiedź