Język angielski
cool
3

uzupełnij pytania i odpowiedzi ..........it Tuesday? yes........ .........we late? no,.................. ...............your jeans blue? yes,............... ..............he your friends? no,.......................... ................. you Polish? yes, ......................

+0
(1) Odpowiedź
kasik1994

Is it Tuesday? yes it is. Are we late? no, we aren't. Is your jeans blue? yes, it is. Is he your friends? no he isn't. Are you Polish? yes I am.

Dodaj swoją odpowiedź