Język angielski
Bettik
9

Uzupelnij zdania , czasownikami z nawiasów w formie przeczącej . 1. She ...... ( watch ) TV in the morning . 2. I .............. ( wear ) hoodies . 3. Jon ................. ( read ) in bed 4. Their children ............. ( play ) the piano . 5.You .............. ( like ) my school friends ! 6. My dog .......... ( eat ) meat .

+0
(2) Odpowiedź
hahh

doesn't watch don't wear doesn't read don't play don't like doesn't eat

piesiek123

1. doesn't watch 2. don't wear 3. doesn't read 4. don't play 5. don't like 6. doesn't eat

Dodaj swoją odpowiedź