Język angielski
Padoha
5

Uzupełnij zdania używając słów podanych w nawiasach w odpowiedniej formie i kolejnosci. 1. Rarely ______ (some politicians/realise) the difficulies that ordinary people face 2. We thought he would come back any moment. Not until _____ (the police/phone) us _____ (we/find) out that he'd been kidnapped. 3. They must have been watching her house. no sooner ______ (she/leave) home than ______ (they/try) to break in. 4. Only after _______ (arrive) at the office _______ (I/remember) that I hand't switched the iron off.

+0
(1) Odpowiedź
clover15

Zadanie to dotyczy inwersji stylistycznej. Znacznie częściej jest ona używana w języku pisanym. Używamy jej w celu podkreślenia części zdania, która w zwykłym zdaniu (nie zawierającym inwersji) mogłaby zostać niezauważona przez naszego rozmówcę, czy osobę czytającą dany tekst. Występuje ona po każdym z pogrubionych poniżej słów, jednak poszczególne konstrukcje nieco się od siebie różnią. Słowa, które zostały wyróżnione za pomocą kursywy ukazują poprawne następstwo czasów (struktur gramatycznych). ❶ Rarely do some politicians realise the difficulties that ordinary people face. ❷ We thought he would come back any moment. Not until the police phoned us did we find out that he'd been kidnapped. ❸ They must have been watching her house. No sooner had she left home than they tried to break in. ❹ Only after arriving at the office did I remember that I hadn't switched the iron off.   ________________ Pozdrawiam, Marcin

Dodaj swoją odpowiedź