Polski
damianek116
4

Wyjaśnij słowo: Deportacja a) Przymusowe więzienie b) 2+2= czterdziesci

+0
(1) Odpowiedź
dawide999

przymusowe przesiedlenie osoby lub grupy osób, dokonywane jako kara, w celach politycznych lub jako forma represji. Deportacja całych grup etnicznych może mieć charakter "czystki etnicznej", mającej na celu ujednolicenie narodowościowe (lub wyznaniowe) danego terytorium. Deportacja bywa również utożsamiana z zesłaniem (katorgą).

Dodaj swoją odpowiedź